Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР на надання послуг мовних курсів або участі в освітніх заходах, шляхом придбання квитка

1.1. «Організатор» – ФОП Антоник А.В., ЄДРПОУ 3296307980, який надає Покупцям послуги ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ шляхом продажу на них квитків.

1.2. «Покупець» – фізична або юридична особа, яка оплачує послугу. 

1.3. «Квиток» – документ, який підтверджує укладення договору між Покупцем та Організатором.

1.4. «Послуга ОСВІТНІЙ ЗАХІД» – послуга навчального, культурного чи просвітницького характеру, яка надається Покупцеві Організатором у рамках Заходу.

1.5. «Замовлення» – обраний Покупцем Захід, на відвідування якого Покупець бажає придбати квиток, для чого Покупець: погоджується з цією офертою, обирає і спосіб оплати Квитка; та щодо якого Покупець отримав від Організатора підтвердження вартості Квитка, можливості його бронювання / резервування / придбання, та здійснив таке його бронювання / резервування / оплату.

1.6. «Захід» – заняття, тренінг, майстер-клас, лекція, семінар, зустріч, індивідуальна консультація, фестиваль, лекція, чи інша подія, спрямована на організацію надання Послуги в одному місці й часі, об’єднані єдиною метою й характером. 
1.7. «Ціна Квитка» – сума ціни Квитка й сервісного збору (комісія платіжної системи).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На умовах, визначених у цій публічній пропозиції (оферті), а також істотних умовах, обумовлених та підтверджених сторонами в окремому Замовленні між Організатором і Покупцем, укладається договір на надання Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД, за яким Організатор бере на себе зобов’язання надати Покупцеві право (доступ) на відвідування Заходу і споживання Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД, на яку Покупець придбаває Квиток, а Покупець зобов’язується оплатити Організатору вартість такої Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД.

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

3.1. Ця публічна пропозиція укласти договір містить умови, при згоді й дотриманні яких Покупець може придбати Послугу ОСВІТНІЙ ЗАХІД шляхом купівлі Квитка, і дія якої поширюється на всі способи здійснення Покупцем Замовлення та форми його оплати.

3.2. У результаті придбання Квитка на Захід між Покупцем і Організатором укладається Договір на надання Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД, визначеної у Квитку. Придбаний Квиток на Захід у Організатора підтверджує зобов’язання Організатора перед Покупцем: забезпечити пропуск пред’явнику Квитка у зазначені в Квитку строки проведення Заходу та місці розташування Закладу з метою споживання Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД.

3.3. Для споживання послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД Покупцю необхідно здійснити всі залежні від нього заходи:

3.3.1. обрати необхідну Послугу ОСВІТНІЙ ЗАХІД.

3.3.2. зателефонувати або написати за вказаними на сайті www.ukr-scandinavian.org контактами та отримати необхідну інформацію щодо одержання Квитка.У випадку оплати рахунку Організатор надсилає рахунок і (після його оплати) квиток на вказану при реєстрації електронну адресу Покупця.

3.3.3. вчасно прибути до закладу, у якому проводиться Захід, та пройти контроль.

3.3.5. не порушувати Правил перебування в Закладі, встановлені Організатором, та/або Закладом. Такі Правила перебування в Закладі / на Заході вказуються у Квитку й можуть бути доповнені / змінені Організатором та/або Закладом.

3.4. Здійснюючи замовлення Квитків, Покупець гарантує та підтверджує те, що він своєчасно (тобто до придбання Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД) отримав необхідну, зрозумілу, доступну та достовірну інформацію про замовленя ним послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД, їх вартість, якість, основні властивості, умови використання, у тому числі назву Заходу, імена лекторів, тренерів, експертів, опис програм і сертифікатів, Ціну Квитка, порядок і умови його придбання, використання, повернення, комісію банків чи винагороду платіжних систем за перерахування грошей, а також про осіб Організатора, і що така інформація була ним вірно сприйнята та дозволила йому здійснити свідомий і компетентний вибір і здійснити Замовлення, а також усвідомлює те, що Організатор здійснює дії, які спрямовані винятково на укладення Договору на надання Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД шляхом продажу Квитка.

4. ПРОЦЕДУРА ЗАМОВЛЕННЯ КВИТКІВ (УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ)

4.1. Здійснюючи Замовлення, Покупець надає Організатору свої персональні дані та/або персональні дані інших осіб в письмовій (електронній) формі. Надаючи такі персональні дані, Покупець надає Організатору право безстрокової їх обробки будь-яким чином, включаючи, але не обмежуючись, шляхом збирання, накопичення, володіння, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення, знищення таких персональних даних. У випадку, якщо Покупець при здійсненні Замовлення надає Організатору персональні дані інших осіб, Покупець цим самим підтверджує, що він попередньо одержав від них відповідний дозвіл на передачу Організатору, безстрокове зберігання, використання й обробку їх даних Організатором. 

4.2. Якщо інше не буде зазначено в умовах Замовлення, Квиток може бути замовлений і отриманий в електронній формі.

4.3. Замовлення Квитків здійснюється шляхом проходження відповідної процедури, яка оголошується в колендарі подій на веб-сайті www.ukr-scandinavian.org

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:
5.1. ПОКУПЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

5.1.1. Указувати винятково повну й достовірну інформацію про себе, вибраний спосіб оплати й реквізити доставки й інші дані, що вказуються при замовленні Квитка. У тому випадку, якщо замовлення Покупця не буде виконано / буде виконано не коректно, не точно або не повно через помилкові, не точні або не повні відомості про Покупця, його реквізити, допущені Покупцем при здійсненні замовлення, чи його оплаті, або не вірні, або не повні або не точні, викладені Покупцем при здійсненні замовлення чи його оплаті, – Організатор не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за відповідним Замовленням;

5.1.2. Виконати здійснене Замовлення, у тому числі в повному обсязі оплатити його в передбачені строки, поки таке замовлення не було анульовано. Квиток з анульованого замовлення не залежно від того, з чиєї ініціативи він був анульований, надходить у вільний продаж;

5.1.3. Дотримуватись Правил перебування в Закладі / на Заході.

5.2. ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

5.2.1. У випадках, зазначених у цій оферті, анулювати замовлення, повернути придбаний Квиток Організатору та вимагати у нього повернення Ціни Квитка за 24 години до початку Заходу.

5.3. ОРГАНІЗАТОР ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

5.3.1. Надати Покупцеві Послугу ОСВІТНІЙ ЗАХІД в місці й час, зазначені в Квитку.

5.4. ОРГАНІЗАТОР МАЄ ПРАВО:

5.4.1. Вимагати від Покупця належного й точного виконання умов цієї оферти, здійсненого Покупцем та прийнятого Організатором замовлення, Правил перебування в Закладі / на Заході.

5.4.2. Змінювати ціни на не замовлені (не зарезервовані) й не оплачені Квитки.

5.4.3. Відмовити Покупцеві в продажі йому Квитка, якщо Покупець порушує Умови здійсненого ним замовлення.

5.4.4. Змінювати або припиняти дію цієї оферти в односторонньому порядку. Така зміна або призупинення дії цієї оферти не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання.

6. ПРОЦЕДУРА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Замовлення у частині укладення договору на надання Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД вважається нездійсненим і не вимагає додаткових дій з боку Покупця й Організатора з його анулювання (припинення, розірвання), якщо: Покупець не підтвердив Організатору свою згоду придбати обраний ним Квиток, або Організатор не підтвердив свою згоду продати Квиток Покупцеві;

6.2. Замовлення вважається анульованим з ініціативи Покупця, а зобов’язання сторін з укладеного між Організатором і Покупцем Договору на надання Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД припиненими, якщо:

6.2.1. Покупець не оплатив Ціну Квитка протягом двох діб після підтвердження Організатором можливості придбання Квитка, якщо замовлення здійснювалося Покупцем в електронний спосіб;

6.2.2. Покупець не прибув у Заклад у запланований час початку Заходу та/або порушив Правила перебування в Закладі / на Заході, у зв’язку з чим не був допущений на Захід, або був виведений із Закладу силами співробітників Організатора, або Закладу до завершення Заходу, та/або втратив Квиток – і через це не зміг одержати Послугу ОСВІТНІЙ ЗАХІД повністю або частково. У цьому випадку оплачені Покупцем Ціна Квитка та вартість доставки Квитка поверненню не підлягають.

6.3. Замовлення вважається анульованим з ініціативи Організатора, а зобов’язання сторін з укладеного між Організатором і Покупцем договору на надання Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД припиненими, якщо:

6.3.1. Організатор скасував свій Захід (про що він повідомив відкрито й публічно або повідомив про це Покупця);

6.3.2. Організатор фактично не провів Захід у місці й час, зазначені у Квитку, у результаті чого Покупець, який вчасно прибув до Закладу, у якому мав би проходити Захід, та не зміг одержати замовлену ним Послугу ОСВІТНІЙ ЗАХІД з вини Організатора;

6.3.3. Після придбання Квитка Організатор переніс дату проведення Заходу або вніс інші зміни в Захід, зазначений у Квитку, про що він повідомив відкрито й публічно та/або сповістив про це Покупцю, якщо Покупець не погодився з такими змінами і бажає здати Квиток Організатору без його обміну на інший Квиток Організатора;

6.4. У випадках, визначених у п. 5.2. цієї оферти Покупець, який не отримав Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД, має право вимагати в Організатора повернення йому Ціни Квитка. Вартість Супутніх послуг (Сервісний збір, комісія платіжної системи і вартість доставки Квитка), які були надані належним чином, у цьому випадку поверненню не підлягають;

6.5. Якщо іншого не обумовлено в цій оферті, усі й будь-які претензії з якості наданої або не наданої Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД, а так само будь-які вимоги з повернення Ціни Квитка, компенсації збитків чи шкоди у зв’язку зі скасуванням Заходу або якістю його проведення, можуть пред’являтися тільки Покупцем і винятково Організаторові як безпосередньому виконавцеві Послуг ОСВІТНІЙ ЗАХІД.

6.6. Здійснюючи Замовлення, Покупець підтверджує те, що він повністю ознайомлений і розуміє підстави для його анулювання, розірвання укладених договорів, відмови від Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД Організатора, і такі умови задовольняють його та приймаються ним без будь-яких застережень. Покупець не має права повертати Ціну Квитка, сплачену ним за допомогою платіжних систем, шляхом визнання такої оплати недійсною, у тому числі через ненадання йому послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД Організатором.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗГЛЯД СПОРІВ

7.1. Організатор несе відповідальність перед Покупцем за ненадання чи неналежне надання Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД у межах укладеного договору про надання Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД. Неналежним наданням Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД є надання такої Послуги всупереч Умовам, визначеним у Замовленні та відображеним у придбаному Квитку. При цьому, у будь-якому випадку відповідальність Організатора з надання Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД перед Покупцем обмежується вартістю Квитка, придбаного для отримання такої Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД.

7.2. За невідповідність якості Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД суб’єктивним очікуванням Покупця, які не обумовлені в цій оферті та не визначені в Квитку, Організатор відповідальності не несе. Покупець розуміє та погоджується з тим, що його емоційні та естетичні враження від отриманої Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД можуть не відповідати та не співпадати з його суб’єктивними очікуванням, які були сформовані на підставі інформації, яку було поширено не Організатором і не на його замовлення (неофіційні афіші, відгуки критиків або інших учасників), і тому така невідповідність та неспівпадіння не вважаються неналежним наданням Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД.

7.3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, якщо це стало наслідком дії непереборної сили, яку неможливо було передбачити та уникнути. До таких обставин, зокрема, відносяться: громадські заворушення, мітинги, протести, страйки, військові дії, введення надзвичайного стану, стихійні лиха, епідемії, збої в електропостачанні, комп’ютерному обладнанні (у тому числі через дію комп’ютерних вірусів), мережах, каналах зв’язку тощо. При цьому, у тому випадку, якщо Організатор провів Захід, на який Покупець придбав Квиток, однак Покупець не зміг потрапити на Захід через дію непереборної сили, хворобу, страхи чи запізнення, яке дало право Організатору не допускати Глядача в Заклад, або інші причини, які не залежать від Організатора, договір на надання Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД вважається виконаним належним чином, та Ціна Квитка Покупцю не повертається (не компенсується).

7.4. Будь-які спори Сторін повинні вирішуватись із обов’язковим дотриманням процедури досудового врегулювання спору, шляхом надсилання письмової претензії. Усі та будь-які спори між Покупцем та Організатором, які будуть випливати з договору на надання Послуги ОСВІТНІЙ ЗАХІД, мають розглядатись у суді за місцезнаходженням Організатора.